Vad är det som gäller när du beger du ut på de svenska vägar och gator? Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i natur och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas! Att cykla på enskild väg är tillåtet. Markägaren får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Anpassa cykling efter naturen, genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.Tänk särskilt på att:

⦁ Undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
⦁ Undvika att cykla över känsliga marktyper. Som tillexempel lavamark, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
⦁ Anpassa körsätt efter underlag
⦁ Grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig markDet finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder.

Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du lugnt räkna med att de som springer eller går har företräde.Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar, organiserar eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Extra viktigt om det är i grupp. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Dessutom måste du anmäla samråd hos Länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken. Är du osäker på vad som gäller så kontakta Länsstyrelsen i ditt län.Det kan vara så att regler kan skiljas sig från kommun till kommun genom de lokala trafikföreskrifter som varje kommun har. För mer information kontakta kommunen eller den lokala polisen.Så det är helt enkelt sunt förnuft som råder!Länkar som du kanske kan ha nytta av: http://www.lansstyrelsen.se/sv/Pages/default.aspx https://polisen.se/